MØTE PÅ FOLKVANG 3.APRIL 2018 KL 1900.

70 til stede.

Tone Sinding Steinsvik:

Stiftelsen Modums Blaafarveværk 50 år.

 

Det er 50 år siden stiftelsen blei grunnlagt. I forbindelse med jubileumsåret er mange prosjekter på gang eller fullført, og Tone orienterte om disse med fine lysbildeillustrasjoner:

I løpet av 2017 og 2018 er de brune severdighetsskiltene på plass over hele området.

Nye toaletter på Sand er bygd 2016-18.

Hagen er opprusta. I 2016 fikk for øvrig utearealene på Sand «Nordic Greater Space Award» etter befaring og med de mange bevisste valg som begrunnelse, f.eks. ikke asfalt, rød grus (fins ikke i blått), stubber langs elva og restaureringa av Nordsida.

Riksantikvaren har bekosta ny taktekking med «beverhaler», en type stein som dekker tredjeparten av vanlige takstein. Det gjelder alle bindingsverksbygg. Denne er garantert å vare 30-50 år.

Sør-rommet i utstillingsbygget er blitt utstyrt med et stort maleri av verket fra andre halvdel av 1800-tallet.

I Glasshytta holdes en mengde gratiskonserter for et stort publikum, særlig ved elever fra Barratt-Dues musikkskole.

Den blå butikken er rehabilitert med vekt på å framstå som knall blå. Blant annet selges en ny serie i anledning jubileet, framstilt av et norsk glasbruk med metoder fra 1700-tallet.

Hovedutstillinga 2018 heter «Hjemmets skatter» og viser malerier der gjenstander av porselen og keramikk er en del av motivet. Der er bilder fra hele Norden, der også de 3 kongehus har bidratt med en gjenstand hver. Bjørn Båsen fra Sigdal bidrar med et originalt verk som heter «Kjemisk fabrikk».

I Glasspaviljongen presenteres en 50-årskavalkade.

På nordsida er nå vannhjulet i virksomhet, området er tilrettelagt for funksjonshemma, og i forbindelse med kulturstien «Haugfossen rundt» er det kommet på plass ca 30 informasjonsskilt.

En annen kultursti går i retning Nymoen, der det kulturhistoriske museet Nr 9 nå er utstyrt med lydorientering og automatisk åpning og lukking morgen og kveld. Liknende installasjon er kommet på plass i og omkring skolestua i tillegg til skilting.

Omkring Nyfossum utvikles et prosjekt med sikte på å ta vare på naturmangfoldet. Det består av trekultivering og beplantning som tar sikte på at insekter skal ha tilgang til mat sommeren gjennom. En stor skulptur av ei humle kom på plass i fjor. Årets utstilling på Nyfossum er ved tekstilkunsteren Inger Johanne Rasmussen, som fyller låven med monumentale og fargesterke teppeliknende verker med mye applikasjon.

gruvene er det rydda slik at felshaugene er mer synlige. Omkring Kittelsen-museet er det foretatt omfattende rydding av skog slik at deler av terassehagene er kommet til syne. Disse blei brukt av beboerne på Gruvetråkka (13 familier på 1830-tallet) og fordelt etter årlige loddtrekninger. Det vil ta flere år å fullføre dette prosjektet.

I Kittelsen-museet er mer av Kittelsens produkter plassert i kjelleren. Blant annet «Nøkken» Det selges krus med Kittelsen-motiver og -initialer. Sverre Følstad orienterte om et bokprosjekt (Art souvenir) mye retta mot større museer i utlandet. Th. Kittelsen er mye mer populær f.eks. i Mexico og Øst-Europa enn i Norge, det viser bl.a. Facebooksida hans. Denne lille boka er på 106 sider, og det er bare Munch og Vigeland av norske kunstnere som har fått slike bøker tidligere.

Nytt prosjekt: Sydgruvene rundt. Her er det fin utsikt, og tomtene etter skeidehus, sakkerhus og smie m.m. er markert. Det er steinsatt veg fra Sydgruvene til Høggvarden (kultursti fra Nordgruvene rundt åsen). 37 skilt skal opp i området. Her lå en stigerbolig som Thaulow tegna i 1843 med en fin portal som det kan være aktuelt å gjenskape.

Barnas gruvetur er utvikla for aldersgruppa 3-4 til 10-12 år, med bl.a. et «Barnas Hus» på Tråkka som snart er ferdig, samt et «Barnas verksted». Framstilling av «blå perle» - oppvarming av koboltholdig stein etter samme metode som ved verkets oppstart omkring 1770- hittil i 2-3000 eksemplarer. Toalettene på Gruvetråkka er under sterk rehabilitering.

Ellers skjer det stadig mye inni gruvene. Etter at Klara Stoll blei åpna for rullestol-brukere (og blinde) i 2007 er stadig nye deler av gruvene sikra og gjort tilgjengelig for publikum. 2 svenske fjellklatrere og sikringseksperter gjennomfører et hals-brekkende arbeid med permanent sikring av de rutene som skal brukes. Det mest spektakulære nye er nok Glassgolvet som er lagt over ei 20 meter djup sjakt der man kan studere originale innslag, vannsystemet og mye mer ovenfra. Besøket i gruvene blei nesten dobla i 2017. 8.mai skal ei 32 meter lang hengebru åpnes i ett av de siste områda det var drift. Her kan man se at det renner fra koboltblomster på veggene, og man kan se hvordan produksjons­linja var på den tida.

Gruveosten er nå blitt blå (voksovertrekk). Det produseres 2000 eksemplarer årlig.

Det arbeides med en dokumentarfilm som skal dekke stiftelsens 50 år.